استاد احمد علی آق ساقلو

سال 1998 در ژاپن سالی پر التهاب برای احمد علی آق ساقلو و سالی سرنوشت ساز برای هنرهای رزمی فعال در ایران بود. استاد "یاسو کوبایاشی" طی مراسمی قبولی وی را در امتحانات ارتقا سطح رده ( دان 3 ) اعلام کرد و گواهینامه اجازه تدریس آی کی دو در جمهوری اسلامی ایران را به وی اهدا کرد.

چند ماه بعد نخستین باشگاهش را در تهران باز کرد. آی کی دو را همانطور آموزش داد که در ژاپن آموزش دیده بود با همان وسواس استاد کوبایاشی (دان8 آی کی دو) و اساتید بزرگ دیگری که به او اصول آی کی دو را آموزش داده بودند. استاد آق ساقلو آرام آرام اما پیوسته به توانایی‌ها و سطح کیفی کارش افزود و نام خود را نه تنها در ایران که در سطح بین‌المللی نیز مطرح ساخت. در سال 1377 نخستین باشگاهش در تهران افتتاح شد و هم اکنون حدود 200 باشگاه در سراسر کشور تحت سرپرستی وی هستند . به تعبیر خودش هم اکنون مشغول تربیت نوه‌هایش در رشتة آی کی دو است.

وی که در سال 1998 به ایران بازگشته بود تماس خود را با اساتیدش و همین طور مرکز جهانی آی کی دو ،
Hombu Dojo، قطع نکرد. با گسترش فعالیتش در ایران سبک آی کی دو آی کی کای را در فدراسیون ورزشهای رزمی به ثبت رساند. وی با مشاوره اساتیدش و همچنین اساتید مرکز جهانی آی کی دو روز به روز به کیفیت کارش می‌افزود تا اینکه مر کز جهانی آی کی دو در اردیبهشت سال 1385 باشگاه‌های تحت سرپرستی وی را که به نام آی کی دو جمهوری اسلامی ایران ALI ( Dojo) شناخته شده بود، به رسمیت شناخت. این، به این معنی است که از نظر Hombu Dojo باشگاه‌های تحت سرپرستی احمد علی آق ساقلو هم سطح باشگاه‌های تحت سرپرستی استاد کوبایاشی یاسواو هستند. در این حکم چنین آمده است:

آی کی دو جمهوری اسلامی ایران (
ALI DOJO ) به عنوان یک گروه رسمی ثبت شده زیر نظر احمد علی آق ساقلو از طرف مرکز جهانی آی کی دو ( Honbu Dojo ) برای آموزش و تعلیم هنر آی کی دو با توجه به اصول مورد نظر بنیانگذار آن موریهه وشیبا به رسمیت شناخته می شود .

نوزدهم آوریل 2006 ، به امضاء دوشو موریترو وشیبا رئیس مرکز جهانی آی کی دو .

به این ترتیب استاد احمد آق ساقلو می تواند از طرف مرکز جهانی آی کی دو امتحانات ارتقا سطح دان را برگزار نماید. کسانی که بتوانند با موفقیت این آزمون‌ها را پشت سر بگذارند، احکام خود را از ژاپن به امضا استاد وشیبا رئیس آی کی دو جهان دریافت خواهند کرد. احکام ردة کیو با امضا استاد آق ساقلو در
Hombu Dojo معتبر هستند.

همچنین در سال 1386، رده مربیگری احمد علی آق ساقلو از طرف مرکز جهانی آی کی کای به عنوان شیدوئین تایید گردید. وی هم اکنون تنها ایرانی است که این رده مربیگری را دارا است.